Η BFG είναι μία επίσημα καταχωρημένη εταιρία συμβούλων επενδύσεων στις Πολιτείες του Μισσισίπη και Κεντάκυ, νομίμως εξουσιοδοτημένη να προσφέρει ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες σους πελάτες της. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν πρόσκληση ή προσφορά για πώληση κινητών αξιών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μια τέτοια προσφορά μπορεί να λάβει χώρα μόνο στα κράτη μέλη όπου η BFG είναι νόμιμα καταχωρημένη.

All communications are published by BlackSummit Financial Group, Inc. Any commentaries contained in this site are provided as a general source of communication and should not be considered personal investment advice. Every effort has been made to ensure that the material contained herein were accurate at the time of publication. However, BlackSummit cannot guarantee its accuracy or completeness and accepts no responsibility for any loss arising from any use or reliance on the information contained herein.