Οι αναδυόμενες αγορές έχουν αποσπάσει ένα μεγάλο μέρος της προσοχής μας τα τελευταία χρόνια. Τα γεγονότα των τελευταίων μηνών μας υπενθυμίζουν την σημασία των αναπτυσσόμενων αγορών.

Πρώτον, πολλοί παρατηρητές καθημερινά διαπιστώνουν το βαθμό αλληλοσύνδεσης αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων αγορών, ειδικά όσον αφορά τις τραπεζικές εργασίες και τις αγορές κεφαλαίου.

Δεύτερον, ορισμένες μεγάλες αναδυόμενες δυνάμεις (για παράδειγμα η Κίνα και η Βραζιλία), συνεχίζουν την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων τόνωσης των τοπικών τους αγορών, δεδομένης της μειομένης ζήτησης από τις μεγάλες αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Τέλος, η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια που θέλει να κοιτάει πάντα μπροστά είτε πρόκειται για την τελευταία τεχνολογική εφαρμογή, είτε κάνοντας εικασίες για το ποια θα είναι η επόμενη χώρα στη Μέση Ανατολή που θα επαναστατήσει.  Οι άνθρωποι φαίνεται να είμαστε πλάσματα με μεγάλη όρεξη για όνειρα και μικρή μνήμη.

Η αφήγησή μας για την παγκόσμια οικονομία και τις αναδυόμενες αγορές θα πρέπει να είναι σαφής έως τώρα για τους τακτικούς αναγνώστες μας, αλλά θα θέλαμε να εκθέσουμε λίγες σκέψεις για το θέμα του πληθωρισμού, καθώς είναι ένα θέμα που τρομάζει ορισμένους επενδυτές και τους αποθαρρύνει από τις αναδυόμενες αγορές.

Σχήμα 1: Αναδυόμενες Αγορές Τιμών Καταναλωτή

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την αυξητική πορεία των τιμών σε ένα ευρύ φάσμα των αναδυόμενων οικονομιών. Όσοι είναι δύσπιστοι για τις αναδυόμενες αγορές κοιτούν το σημείο των πληθωριστικών βαρών ως προειδοποίηση για να βγούν από εκεί πριν αρχίσει ο αναβρασμός και διαβρωθούν οι αξίες των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Άλλοι λένε ότι οι εσωτερικοί παράγοντες ζήτησης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της μεσαίας τάξης και τις δημογραφικές τάσεις είναι αρκετά ισχυροί για να συνεχιστεί και στο μέλλον η ανοδική τους πορεία και τα περιθώρια κέρδους.
Το γεγονός είναι ότι η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με την αυξητική τάση τιμών των βασικών πρωτογενών υλών θα ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στους μισθούς, και έτσι οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν.

Κατά πάσα πιθανότητα η πραγματικότητα όσον αφορά την μετακύλιση των πληθωριστικών τούτων πιέσεων βρίσκεται κάπου στη μέση. Χωρίς αμφιβολία πληθωριστικές πιέσεις προερχόμενες από τρόφιμα και ενέργεια αποτελούν μία πραγματικότητα. Ταυτόχρονα όμως νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που τους ξεχνάμε στις συζητήσεις που κάνουμε πολύ συχνά.

Πρώτον, η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ διατήρησε τα επιτόκια πολύ χαμηλά, περιορίζοντας τα περιθώρια απόδοσης στις αναπτυγμένες αγορές με αποτέλεσμα οι επενδυτές να τοποθέτησουν μεγάλα ποσά στις αναδυόμενες αγορές. Τέτοιες τοποθετήσεις ώθησαν την ανάπτυξη, χρηματοδότησαν επενδύσεις, απέδωσαν κέρδη, και προσέλκυσαν ακόμα περισσότερα κεφάλαια. Το carry trade έχει ωθήσει κάποιους υπουργούς Οικονομικών στον αναδυόμενο κόσμο να μιλήσουν για « πολέμων νομισμάτων» και να εφαρμόσουν περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

Δεύτερον, η ζήτηση από τη Δύση δεν είναι ακόμα στα επίπεδα που ήταν πριν την κρίση. Η ανάπτυξη παραμένει κάτω από τα βέλτιστα επίπεδα. Μπορεί να μην φτάσουμε στο βέλτιστο επίπεδο για αρκετό καιρό ακόμη, δεδομένων των χρεών, της ανεργίας, των πιστωτικών αγκυλώσεων, και των φόβων των αγορών. Αλλά χωρίς μια πιο σθεναρή και σταθερή ανάκτηση της αμερικανικής και ευρωπαικής κατανάλωσης, οι αναδυόμενες αγορές θα είναι διστακτικές σε πιο πιο έντονη αύξηση των νομισματικών τους ισοτιμιών και των επιτοκίων τους, που μπορεί να ανακόψει τις εξαγωγές τους.

Οι ηγέτες στις χώρες αυτές προσπαθούν να βρουν την λεπτή ισορροπία των αυστηρότερων μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής καθώς πολλοί φτωχοί άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται βοήθεια, αποφεύγοντας παράλληλα τις πληθωριστικές πιέσεις και τις νομισματικές πιέσεις που θα κάνουν τις αξαγωγές τους λιγότερο ανταγωνιστικές.

Πιστεύουμε ότι η ζήτηση από τη Δύση θα ανακτηθεί τελικά, και τα μηδενικά επιτόκια θα πάρουν την ανιούσα, καθώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για πάντα. Τα εσωτερικά εργαλεία ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες είναι υπό εξέλιξη, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και πιθανά σενάρια πολύ δύσκολων ημερών, όπως έχουμε καταγράψει στο σχόλιο της 5ης Ιουνίου.

Όπως εκτιμούμε την αξία των πολύτιμων μετάλλων λόγω – μεταξύ άλλων – της  πεπερασμένησ ποσότητάς τους, έτσι  υποστηρίζουμε ότι και η μηχανή ανάπτυξης των αναδυομένων αγορών οφείλεται στα βασικά απτά οικονομικά μεγέθη της παραγωγής τους, της γρήγορα εξελισόμενης αγοραστικής τους δύναμης, και φυσικά της δυναμικής των δημογραφικών τους τάσεων σε συνδυσμό με την εκματάλλευση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων.

Ωδή λοποόν στην ανύψωση της παγκόσμιας οικονομίας μέσω της προώθησης των μεσαίων τάξεων στις αναδυόμενες αγορές!

print