Το παρόν σχόλιό μας αποτελεί συνέχεια του θέματος μας, ότι επενδύσεις είναι τοποθετήσεις που δεν αποτελούν οφειλές άλλων, σε αντίθεση με τοποθετήσεις σε χαρτιά τα οποία δεν είναι παρά υποχρεώσεις τρίτων. Τέτοιες σκληρές/πραγματικές επενδύσεις αποτελούν άγκυρες στα χαρτοφυλάκια. Παράλληλα επενδύσεις γύρω από υποδομές, μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν εφάμιλλες και παράλληλες προοπτικές με εκείνες των πολύτιμων μετάλλων, μιας και πρόκειται περί απτών τοποθετήσεων σε αντίθεση με τοποθετήσεις σε χαρτιά/ομόλογα τρίτων. Το σχόλιό μας είναι και ένα προοίμιο στις επερχόμενες αναλύσεις μας περί τοποθετήσεων σε υποδομές, ακίνητα σε διεθνές επίπεδο, και σε νερό.

Τις περασμένες εβδομάδες παρατηρήσαμε μια σημαντική διόρθωση στο ασήμι. Όπως γράψαμε πριν, ξεκινήσαμε να αγοράζουμε ασήμι όταν ήταν $ 17/ουγκιά (δείτε επίσης το ενημερωτικό δελτίο μας με ημερομηνία Ιούλιος του 2010, στο www.blacksummitfg.net). Η τεχνική ανάλυση μας βοήθησε στο να κινηθούμε ή να απομακρυνθούμε από κάποιες θέσεις στο ασήμι , και όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, το ασήμι είναι γνωστό για τη μεταβλητότητα του. Όμως δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι παρά την μεταβλητότητά του, εάν υπάρχει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική, οι πεπερασμένες ποσότητες του ασημιού, η βιομηχανική χρήση του, και ο πολύτιμος χαρακτήρα του, καταδεικνύουν μια ανοδική προοπτική. Σε διάρκεια λιγότερη του έτους, η απόδοση του ασημιού ξεπερνά το 110%.

Ανταλλάσοντας περιουσιακά στοιχεία πλούτου με χαρτονομίσματα που δεν έχουν νομισματική βάση (fiat money) μας φέρνει αντιμέτωπους με την τρίτη πράξη του δράματος (βλέπε τον σχολιασμό μας στις 25 Απριλίου), όπου δύσκολα μπορεί να αποφευχθεί η υποτίμηση του χρήματος διεθνώς όπου όλα τα νομίσματα νυποτιμώνται έναντι πολύτιμων μετάλλων και άλλων απτών επενδυτικών προοπτικών.

Η υπέρ-επέκταση των πιστώσεων που έλαβε χώρα, με βάση τα χαρτιά οφειλών (IOUs) και τις ανειλημέμες υποχρεώσεις στο παθητικό, κυκλοφόρησαν ως τα γνωστά ομόλογα και υποσχετικά έγγραφα, και ως εκ τούτου φυσικό είναι να βρεθούν κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα που απαιτεί πληρωμή των υποχρεώσεων, των δανείων, και των υποσχετικών. Ένας συνετός διαχειριστής, επενδυτής, και θεσμικός φορέας, προετοιμάζεται για την αναπόφευκτη τροχιά, και επιλέγει σοφά μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών.

Είμαστε της άποψης πως οι επιλογές των σκληρών/πραγματικών/απτών περιουσιακών στοιχειών – πέρα από τα πολύτιμα μέταλλα και την ενέργεια – θα μπορούσαν να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν και επιλογές υποδομών σε ένα περιβάλλον – όπως η Αφρική, Μ. Ανατολή, Ασία, και ακόμα ΗΠΑ – όπου η ανοικοδόμηση των υποδομών είναι απαραίτητη. Παράλληλα, η ανάπτυξη των υποδομών μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό σταθμό κερδών αν η υπόθεσή μας περί ενός Νέου Δρόμου του Μεταξιού (New Silk Road), αποδειχθεί αληθινή. Η υπόθεσή μας συνεπάγεται ότι η ειρηνική ανάπτυξη θα θεμελιώσει τις απαραίτητες προυποθέσεις για την δημιουργία μεσαίων τάξεων στις αναδυόμενες αγορές, και οι οποίες με την σειρά τους θα αποτελέσουν το εφαλτήριο προόδου & ανάπτυξης για όλον τον κόσμο.

Το θαυμάσιο πράγμα είναι ότι, αν το παραπάνω σενάριο υλοποιηθεί, θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ως ο από μηχανής θεός που θα μπορούσε να εξαγοράσει το χρόνο ώστε εκ νέου να αναδομηθεί η παγκόσμια οικονομία. Επιπλέον, η έρευνά μας έχει εντοπίσει εταιρίες οι οποίες όχι μόνο θα διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο στις αναμενόμενες εξελίξεις, μα ταυτόχρονα έχουν και σημαντικότατη μερισματική απόδοση.

Μιλώντας για μερισματικές αποδόσεις σε στρατηγικούς τομείς – όπως είναι οι αγωγοί – η έρευνά μας έχει καταδείξει και επιλογές στην παγκόσμια αγορά ακινήτων και ξυλείας με επίσης σημαντικότατες μερισματικές αποδόσεις.

Θα κλείσουμε αυτή το σύντομο προοίμιο δηλώνοντας ότι ερευνούμε πολύ σοβαρά το νερό ως περιουσιακό στοιχείο, και αναμένουμε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων μας στο ενημερωτικό δελτίο του Ιουλίου-Αυγούστου.

Για άλλη μια φορά: Ωδή στον σκληρά περιουσιακά στοιχεία!

print