Στις 9 Αυγούστου του περασμένου έτους, δημοσιεύσαμε διαδικτυακά (www.blacksummitfg.com) ένα εισαγωγικό σχόλιο που αναφερόταν στο δελτίο μας του Σεπτεμβρίου, σχετικά με την Κινεζική φούσκα.

Λίγους μήνες αργότερα, παρατηρούμε κάποιες ανησυχητικές εξελίξεις στη διατραπεζική αγορά της Κίνας. Ειδικότερα, και όπως δείχνουν τα παρακάτω στοιχεία, το διατραπεζικό επιτόκιο στην Κίνα – γνωστό ως SHIBOR – έχει υπερδιπλασιαστεί από το 12 του Αυγούστου του 2010, όπως τα γραφήματα δείχνουν.

Τριμηνιαίο επιτόκιο SHIBOR

Επιτόκιο ενός έτους SHIBOR

Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό; Θα μπορούσαμε να δώσουμε καταρχήν δύο εξηγήσεις: Πρώτον, η κινεζική οικονομία έχει αρχίσει να αισθάνεται την υπερθέρμανση της οικομομίας της μαζί με την αβεβαιότητα των κατακερματισμένων ταμείων που αναζητούν αποπληρωμή δανείων, την κακή κατανομή των κεφαλαίων, τις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), τις υπερεκτιμημένες πιστώσεις, και τη φυσική πτώση που έρχεται από υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεύτερον, οι τοπικές αρχές, προκειμένου να αποφευχθεί μια απότομη έκρηξη των διαφόρων φουσκών που υπάρχουν στην Κινεζική οικονομία, προσπαθούν εδώ και μήνες να επιβραδύνουν τις εξελίξεις (εξ ου και η αύξηση των υποχρεωτικών αποθεματικών των τραπεζών και τα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού, μεταξύ άλλων).

Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες και ποιο το κόστος από τον διπλασιασμό του SHIBOR κατά μέσο όρο στις διεθνείς αγορές; Και πάλι, θα συζητήσουμε για δύο πιθανά αποτελέσματα: Πρώτον, μπορεί να υποδεικνεύει ότι η ρευστότητα αρχίζει να στερεύει στην Κινεζική αγορά. Αν οι Κινεζικές τράπεζες διστάζουν να δανείσουν η μία την άλλη – πιθανώς λόγω των φόβων του αντισυμβαλλομένου κινδύνου λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), τότε η ρευστότητα θα στεγνώσει και για τον υπόλοιπο κόσμο. Ας μην ξεχνάμε ότι στο παγκόσμιο πιστωτικό σύστημα των πραγμάτων, η πολλά υποσχόμενη κινεζική αγορά, που τροφοδοτεί τον μηχανισμό της πίστωσης με ρευστότητα, θα έχει πρόβλημα εκτός αν βρεθεί μια εναλλακτική λύση .

Αν αυτό το Κινεζικό σύστημα δοκιμαστεί σκληρά, οι συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές θα είναι σημαντικές από την άποψη του δανεισμού, την αύξηση των επιτοκίων, την ανάπτυξη, και τις αποτιμήσεις κεφαλαίων και ενεργητικού. Δεύτερον, οι απαιτήσεις πληρωμών στην Κινεζική αγορά και οι προσδοκίες για περισσότερες αυξήσεις των επιτοκίων επιβάλλει διλήματα αναχρηματοδοτήσεων επιφέροντας επισφάλειες για εταιρείες και κράτη. Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) πρόσφατα ξεκίνησε στοχευμένα reverse repos, αφού τα είχε αναστείλει για περισσότερο από δύο χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτή η κίνηση και από μόνη της μπορεί να δηλώνει αδυναμία των τραπεζών να διαχειριστούντις πιέσεις που δημιουργούνται από την έλλειψη ρευστότητας. Δεδομένου ότι η Κίνα είναι στα αρχικά στάδια του προγράμματος- σφιξίματος των επιτοκίων και των λοιπών νομισματικών της δεικτών, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η περαιτέρω σύσφιξη θα κάνει τα πράγματα χειρότερα και θα καταδείξει αδυναμία ορισμένων από τις τράπεζες της Κίνας να χειριστούν την οικονομική πίεση.

Ταυτόχρονα, παρατηρούμε ότι η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει το γουάν (RMB), ως ανταγωνιστή του δολαρίου με σκοπό να γίνει το γουάν ένα αντίβαρο παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος. Ήδη έχει επιτευχθεί κάποια εμπορική συναλλαγή μεταξύ της Κίνας και της Βραζιλίας, καθώς και μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας με αποτέλεσμα εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους να γίνονται στα αντίστοιχα νομίσματα, πράγμα που αδυνατίζει τον ρόλο του δολαρίου.

Η Κίνα φοβάται ότι οι πολιτικές της Fed έχουν έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις ροές των κεφαλαίων. Ωστόσο, χωρίς τις κατευθυντήριες γραμμές swap της Fed η παγκόσμια ρευστότητα θα στεγνώσει και ένας άλλος κύκλος ύφεσης θα υλοποιηθεί σχεδόν με βεβαιότητα. Οι προσπάθειες της Κίνας για να τοποθετηθεί το γιουάν στη διεθνή σκηνή μπορούν να φανούν στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.

Πέρυσι, ο όγκος των συναλλαγών που διευθετήθηκε σε γιουάν αυξήθηκε σημαντικά. Ταυτόχρονα παγκόσμιες καταθέσεις σε γουάν στο Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν με τρομακτικούς ρυθμούς. Παγκόσμιες εταιρείες και φορείς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν εκδόσει ομόλογα στο Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιώντας μετρητά που παραμένουν σταθερά σε offshore λογαριαμούς γουάν. Φαίνεται ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τo offshore γιουάν για να αντλήσει ρευστότητα στην ηπειρωτική χώρα, τονώνοντας την διατρεπεζική αγορά και ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τα ρευστά αυτά για διεθνείς εξαγορές και τοποθετήσεις σε στρατηγικούς τομείς.

Η ρευστότητα μπορεί να χρειαστεί να στεγνώσει παροδικά, προκειμένου να αποφευχθεί ένα σκληρό σενάριο ανώμαλης προσγείωσης στην Κίνα. Ωστόσο, δεδομένου ότι η παγκόσμια οικονομία ελιναι ακόμα κληνήρης, η αναπτυξη είναι αναγκαία προκειμένου οι προοπτικές της απασχόλησης και της σταθερότητας να υλοποιηθούν.

Η αναταραχή στη Μέση Ανατολή και η πρόσκληση για την ευημερία, την κοινή ανάπτυξη και τη δημοκρατία, απαιτούν τη δημιουργία μιας μεσαίας τάξης εκεί και σε όλο το τόξο που περιλαμβάνει τους πληθυσμούς των χωρών στο Νεό Δρόμο του Μεταξιο. Η δημιουργία μιας μεσαίας τάξης είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τις εξελίξεις αυτές. Μπορεί να αποδειχθεί ότι η ανάγκη για παγκόσμια ρευστότητα – εν μέσω της Κινεζικής ανάπτυξης και το επακόλουθο κούρεμα της παγκόσμιας ρευστότητας – θα βρει διέξοδο στη Μέση Ανατολή και στην περίπτωση αυτή, ο Νέος Δρόμος του Μεταξιού, θα μπορούσε επίσης να αξιοποιήσει σημαντικά τους πόρους και τα περιουσιακά στοιχεία εκεί.

Ωδή στην έξοδο από την κρίση μέσω του Νέου Δρόμου!

print