Η BlackSummit Financial Group Inc. (στο εξής BFG) ειναι μια διακριτική, εξειδικευμένη εταιρία που ανήκει στην κατηγορία ανεξάρτητων επιχειρήσεων παροχής συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Εστιάζει την προσοχή της στη διαφύλαξη, αξιοποίηση και επιμέλεια του οικονομικού πλούτου των πελατών της. Η προσέγγισή μας χαρακτηρίζεται από επαγγελματική ειλικρίνεια, διαφάνεια, πειθαρχία, με σοβαρότητα στη διαχείριση κεφαλαίων και πλήρη αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Ειναι πάντα ενημερωμένη για τις τρέχουσες οικονομικές προσδοκίες, τις εφαρμοσμένες στρατηγικές σε συνδυασμό με συσσωρευμένες εμπειρίες δεκαετιών. Η BFG κατέχει ζηλευτή θέση στην αγορά λόγω των αξιόλογων στελεχών που διαθέτει και ως συμβουλευτική εταιρία έχει κερδίσει την αξιοπιστία των πελατών της. Πρώτιστα επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πελατών μας. Όσον αφορά τις πρακτικές μας στη διαχείριση επενδύσεων, θεωρούμε πως η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου βασισμένου στα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας, στις ρεαλιστικές προσδοκίες τους, στην κατανόηση των διεθνών αγορών, στους μηχανισμούς εκείνους που παράγουν πραγματικό πλούτο και όχι στην τύχη ή στις εφήμερες εντυπώσεις, όλα αυτά είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο βασίζεται η πολιτική εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών μας.

Δεν προσποιούμαστε ότι μπορούμε να κατορθώσουμε τα πάντα για τους πελάτες μας. Απεναντίας, ο στόχος μας είναι να προσθέσουμε αξία σε ό,τι συνήθως θεωρείται ένα αποδεκτό οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο όμως χρειάζεται πρόσθετο συντονισμό, σαφήνεια, εμπειρία διαχείρισης, καθώς και αξιόλογη οικονομική διορατικότητα.